AIRPORT TAXI Tilburg

Privacy Verklaring

Privacy statement Airport Service Airport Service gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Airport Service verwerkt persoonsgegevens van u zodra u op de website het contactformulier invult of u aanmeldt in de applicatie. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: – Naam – E-mailadres – Telefoonnummer – Adres (vertrek en bestemming) Doel verwerking persoonsgegevens Airport Service verwerkt deze persoonsgegevens om u te informeren over de diensten en voor de eventuele totstandkoming van een door Airport Service geleverde dienst (zoals korting op een drankje of toegang tot een evenement). Daarnaast gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om de applicatie van Airport Service te verbeteren en om u relevante aanbiedingen te kunnen bieden. Uitwisseling van gegevens Airport Service draagt uw persoonsgegevens in beginsel nooit zonder uw toestemming over aan derden. Beveiliging en bewaartermijn van persoonsgegevens Airport Service zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Airport Service bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking is vereist. Uw privacyrechten In de volgende situaties kunt u een verzoek indienen: * U wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken * U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen * U wilt persoonsgegevens laten verwijderen * U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken * U wilt bezwaar maken Uw verzoek kunt u via het e-mailadres info@airportservice.pro.